Main Menu

Blog
25
Ιουν

Πρώιμη κινητοποίηση των ασθενών με τη χρήση του ERIGO στην αποκατάσταση και αιμοδυναμική σταθεροποίηση

Γράφτηκε από  Αντώνιο Πουλινάκη

Πρώιμη κινητοποίηση των ασθενών με τη χρήση του ERIGO στην  αποκατάσταση και αιμοδυναμική σταθεροποίηση Επιμέλεια: Αντώνιος Πουλινάκης, Φυσικοθεραπευτής

To “Erigo” είναι ένα ρυθμιζόμενο ειδικά σχεδιασμένο τύπου κρεβάτι με δυνατότητες ανάκλησης, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να έλθει ακόμα και σε όρθια θέση με παράλληλη ενεργοπαθητική κίνηση των κάτω ακρών με διάφορα μοτίβα κίνησης.


(www.Hocoma.com/us)

Η κινητοποίηση των ασθενών πρέπει να ξεκινάει από τα πρώτα στάδια της αποκατάστασης όπως προτείνουν τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα, πάντοτε με τις κατάλληλες προφυλάξεις (Arias- Fernadez et al. 2018) (Denehy, Lanphere and Needham 2016). Ιδιαίτερη βοήθεια σε αυτό το στάδιο μας παρέχει η τεχνολογική ανάπτυξη η οποία μπορεί να ενισχύσει τις συντηρητικές τεχνικές φυσικοθεραπείας, ή σε Ιδιαίτερα πιο σοβαρές περιπτώσεις (κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων/ ισχαιμικού ή αιμορραγικού τύπου εγκεφαλικών επεισοδίων), οπού οι ασθενείς είναι ακόμα αιμοδυναμικά ασταθείς κατά την αλλαγή θέσεων, από ύπτια σε καθιστή θέση ή από καθιστή σε όρθια, είτε σε ασθενείς οι οποίοι χρήζουν φροντίδας σε ειδική μονάδα (Intensive care Unit), ωστε να γίνει ο αρωγός για την ομαλότερη και ταχύτερη αποκατάσταση, αφού οι κοινές μέθοδοι αποκατάστασης μπορούν να είναι περίπλοκες για τους ασθενείς, αλλά και δύσκολες είτε στην κατανόηση τους, είτε στην εκτέλεση τους σε πολύ πρώιμα στάδια ιδιαίτερα σε ασθενείς με περιορισμένη αντίληψη και συνείδηση (Αncona et al 2019).

Η έναρξη της υποβοηθούμενης κινητοποίησης με το ERIGO δημιουργεί περισσότερο χρόνο για εξατομικευμένη προσέγγιση και σε άλλους τομείς της αποκατάστασης. Η έλλειψη των κινήσεων του σώματος και η έλλειψη όρθιας στάσης μπορεί να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στον ασθενή, όπως μυϊκή αδυναμία και μείωση μυϊκής μάζας, δημιουργία συμφύσεων και μείωση τους εύρους τροχιάς των αρθρώσεων αλλά και περισσότερο χρόνο παραμονής στη μονάδα αυξημένης φροντίδας ή κέντρο αποκατάστασης (Kumar, Yadav and Aafreen, 2020). Αντιθέτως, η πρώιμη κινητοποίηση είναι ασφαλής υπό ορισμένες προϋποθέσεις (Nydahl et al. 2017) και πιθανόν να έχει καλύτερα αποτελέσματα στην μετέπειτα ποιότητα ζωής των πασχόντων (Masiero et al 2014).

Το Erigo παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς έγερσης του ασθενή από την ύπτια – ξαπλωμένη θέση μέχρι την όρθια, με το σημαντικό πλεονέκτημα της παράλληλης κινητοποίησης των κάτω ακρών η οποία μιμείτε το κύκλο της βάδισης σε στατικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα μελέτες εχουν αναδείξει την ταχύτερη σταθεροποιήση ζωτικών λειτουργιών μέσω της παθητικής κίνησης των κάτω άκρων ( Sarabadani et al. 2017) ( Travegia et al. 2015). Η παράλληλη αυτή κινητοποίηση αυξάνει την αιματική κυκλοφορία και επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ορθοστάτική πίεση καθώς η κίνηση των μυών “πιέζει» το φλεβικο δικτυο στα κάτω άκρα και διοχετεύει το αίμα με μεγαλύτερη πίεση προς τη καρδιά ( Ancona et al. 2019) (Arnoldi 2000) καθιστώντας το ιδανικό σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ανάγκη για σταθεροποίηση των ζωτικών λειτουργιών, και πάσχουν από ορθοστατική υπόταση, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο στα πρώτα στάδια της αποκατάστασης τους.

 

Βιβλιογραφία

Ancona, E., Quarenghi, A., Simonini, M., Saggini, R., Mazzoleni, S., De Tanti, A., Saviola, D. And Salvi, G., 2019. Effect of verticalization with Erigo® in the acute rehabilitation of severe acquired brain injury. Neurological Sciences, 40(10), pp.2073-2080.

Arnoldi C.C. (2000) Physiology and Pathophysiology of Venous Return From the Lower Leg. In: Chang J.B. (eds) Textbook of Angiology. Springer, New York, NY.

Arias-Fernández, P., Romero-Martin, M., Gómez-Salgado, J. And Fernández- García, D., 2018. Rehabilitation and early mobilization in the critical patient: systematic review. Journal of Physical Therapy Science, 30(9), pp.1193-1201.

Denehy, L., Lanphere, J. And Needham, D., 2016. Ten reasons why ICU patients should be mobilized early. Intensive Care Medicine, 43(1), pp.86-90.

Kumar, S., Yadav, R. And Aafreen, 2020. Comparison between Erigo tilt-table exercise and conventional physiotherapy exercises in acute stroke patients: a randomized trial. Archives of Physiotherapy, 10(1).

Masiero, S., Poli, P., Rosati, G., Zanotto, D., Iosa, M., Paolucci, S. And Morone, G., 2014. The value of robotic systems in stroke rehabilitation. Expert Review of Medical Devices, 11(2), pp.187-198.

Nydahl, P., Sricharoenchai, T., Chandra, S., Kundt, F., Huang, M., Fischill, M. And Needham, D., 2017. Safety of Patient Mobilization and Rehabilitation in the Intensive Care Unit. Systematic Review with Meta-Analysis. Annals of the American Thoracic Society, 14(5), pp.766-777.

Sarabadani Tafreshi, A., Riener, R. And Klamroth-Marganska, V., 2017. Distinctive Steady-State Heart Rate and Blood Pressure Responses to Passive Robotic Leg Exercise during Head-Up Tilt: A Pilot Study in Neurological Patients. Frontiers in Physiology, 8.

Taveggia, G., Ragusa, I., Trani, V., Cuva, D., Angeretti, C., Fontanella, M., Panciani, P. And Borboni, A., 2015. Robotic tilt table reduces the occurrence of orthostatic hypotension over time in vegetative states. International Journal of Rehabilitation Research, 38(2), pp.162-166.

 

Αναζήτηση στο Blog

Πρόσφατα Νέα

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Νewsletter