Main Menu

Blog
23
Ιουν

Η προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος από την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και η θεραπευτική παρέμβαση με βελονισμό

Γράφτηκε από  Δάφνη Μπράβου

Η προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος από την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και η θεραπευτική παρέμβαση με βελονισμό Επιμέλεια: Δάφνη Μπράβου, Φυσικοθεραπεύτρια

Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος (ΟΑ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές μυοσκελετικές παθήσεις και μια από τις κυριότερες αιτίες πόνου και λειτουργικής ανικανότητας παγκοσμίως (Ning Sun et al, 2016). Πρόκειται για μια χρόνια εκφυλιστική νόσο η οποία εξελίσσεται σε στάδια. Αρχή της είναι η εκδήλωση φλεγμονής στον αρθρικό υμένα και οι μικροσκοπικές αλλαγές στα οστά και τον αρθρικό χόνδρο και πιθανή κατάληξή της είναι οι καταστροφικές αλλαγές όλων των δομών της άρθρωσης (Teixeira et al, 2018). Κλινικά, η ΟΑ του γόνατος χαρακτηρίζεται από πόνο, ο οποίος είναι σταδιακά αυξανόμενος, οίδημα, πρωινή δυσκαμψία, αίσθημα κριγμού κατά την κίνηση, αστάθεια, μυϊκή ατροφία (κυρίως του τετρακεφάλου), καθώς κι από περιορισμό της κινητικότητας και της λειτουργικότητας της άρθρωσης. Η δυσκολία εκτέλεσης βάδισης, ανόδου και καθόδου κλίμακας και έγερσης από καθιστή θέση, περιορίζουν την ανεξαρτησία και συχνά οδηγούν σε αναπηρία (Serkan et al, 2017). Η επιρροή της συμπτωματολογία αυτής στην λειτουργική, συναισθηματική και κοινωνική διάσταση του ατόμου, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών μελετητών και θεραπευτών.

Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (Π.Κ.Ι.) δεν αναγνωρίζει την ΟΑ του γόνατος ως μεμονωμένη και σαφώς εντοπισμένη δυσλειτουργία, αλλά ως εκδήλωση νοσηρότητας ενός ευρύτερου συστήματος. Η προσέγγιση αυτή συμβαδίζει με τον κατά κανόνα ολιστικό χαρακτήρα της Π.Κ.Ι. Υπό το πρίσμα αυτής, η ΟΑ του γόνατος ερμηνεύεται ως μια πολυπαραγοντική νόσος, στην οποία εμπλέκονται δυσλειτουργίες εσωτερικών οργάνων, κυρίως των νεφρών και του ήπατος, καθώς και ενεργειακές διαταραχές που εκδηλώνονται με κάποια μορφή ανεπάρκειας ή υπερβολής. Όλες οι ανατομικές δομές του γόνατος συσχετίζονται με γενικά σημεία και χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος. Η παθολογία της άρθρωσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής διαταραχής και η θεραπευτική αντιμετώπιση αφορά σε περισσότερους από έναν επιβαρυμένους παράγοντες. (Teixeira et all, 2018) (Berman et all, 1995) (Yan Zhang et all, 2016).

Ο βελονισμός θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της Π.Κ.Ι. και είναι αξιοσημείωτη η δράση του στην αντιμετώπιση ασθενειών. Η επιλογή ενός ισορροπημένου συνδυασμού σημείων βελονισμού καθορίζεται από τον θεραπευτικό στόχο, τις ανάγκες και τις διαταραχές του εκάστοτε ασθενή. Ο παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη μέθοδο διαχείρισης της ΟΑ του γόνατος. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή του κατάλληλου πρωτοκόλλου επιδεικνύει καλά αποτελέσματα τόσο στη μείωση του πόνου, όσο και στην αποκατάσταση της κινητικότητας της άρθρωσης. (Teixeira et all, Berman et all, Yan Zhang et all). Στους πίνακες που ακολουθούν, περιγράφονται συνοπτικά οι εν λόγω έρευνες.

 

Η προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος

 

 

Η προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος

 

 

Η προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος

 

Τα ευρήματα των παραπάνω ερευνών αποτελούν ένδειξη της αποτελεσματικότητας του βελονισμού ως θεραπευτική παρέμβαση στην ΟΑ του γόνατος. Κοινά σημεία των ερευνών αποτελούν οι κλίμακες αξιολόγησης πόνου, λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής και τα κριτήρια ένταξης των συμμετεχόντων. Διαφοροποίηση εντοπίζεται στα μεθοδολογικά τους πρωτόκολλα, όσον αφορά στον αριθμό και στον συνδυασμό των σημείων βελονισμού. Αυτά, στο σύνολό τους, ανήκουν στους μεσημβρινούς του νεφρού (Ν), του ήπατος (Η), της ουροδόχου κύστεως (ΟΚ), της χοληδόχου κύστεως (ΧΚ), του στομάχου (ΣΤ), του σπλήνα (ΣΠ) και του παχέος εντέρου (ΠΕ). Εξαίρεση αποτελούν τα σημεία EX-LE 2, EX-LE 4 και EX-LE 5 που δεν ανήκουν σε κάποιον μεσημβρινό. Βάσει των αποτελεσμάτων των παραπάνω ερευνών, αποτελεσματικά σημεία βελονισμού για την συγκεκριμένη πάθηση είναι τα εξής: Ν3, Η3, Η8, ΣΤ34, ΣΤ35, ΣΤ36, ΣΤ40, ΣΤ41, ΣΠ6, ΣΠ9, ΣΠ10, ΣΠ11, ΧΚ31, XK33, ΧΚ34, ΧΚ36, ΧΚ39, ΧΚ41, ΟΚ60, ΠΕ4, EX-LE 2, EX-LE 4, EX-LE 5.

Οι αρχές, θεωρίες και πρακτικές της Π.Κ.Ι. εναρμονίζονται με τους φυσικούς νόμους που διέπουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον και αναδεικνύουν την εγγενή ικανότητα διατήρησης της ενέργειας και αποκατάστασης της ομαλότητάς της, όταν αυτή διαταράσσεται. Στα πλαίσια της ευρείας θεώρησης της ανθρώπινης φύσης και παθολογίας, ο βελονισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μεμονωμένη και αποκλειστική θεραπευτική παρέμβαση, αλλά σε συνδυασμό πάντα με προστασία και φροντίδα της άρθρωσης, αλλά και του οργανισμού ως σύνολο. Αυτή άλλωστε είναι και η ευρεία έννοια της αποκατάστασης, που αφορά τόσο στο κινητικό όσο και στο λειτουργικό επίπεδο και αποτελεί στόχο για την διασφάλιση της ομαλής υγείας και της ποιότητας ζωής.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

  • Teixeira J., Santos MJ, Matos LC, Machado JP. Evaluation of the Effectiveness of Acupuncture in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Case Study, 2018 Feb.
  • Serkan B, Ozgur B., Bayram U., Vasfi K. Evaluation of Functional Characteristics in Patients with Knee Osteoarthritis. Acta Orthop Bras, 2017 Nov-Dec; 25(6):248-252.
  • Ning Sun, Guang-Xia Shi, Jian-Feng Tu, Yong-Ting Li, Li-Wen Zhang, Yan Cao, Yi Du, Jing-Jie Zhao, Da-Chang Xiong, hai-Kun Hou, Cun-Zhi Liu.
  • Traditional Chinese Acupuncture versus Minimal Acupuncture for Mild-to- Moderate Knee Osteoarthritis: A Protocol for a Randomised, Controlled Pilot Trial, 2016.
  • Brian M. Berman, Lixing Lao, Madalene Greene, Robert W. Anderson, RichardWong, Patricia Langenberg, Marc C. Hochberg. Efficacy of Traditional Chinese Acupuncture in the Treatment of Symptomatic Knee Osteoarthritis: a pilot study. Osteoarthritis and Cartilage (1995) 139-142.
  • Yan Zhang, Fei Bao, Yan Wang, Zhihong Wu. Influence of Acupuncture in Treatment of Knee Osteoarthritis and Cartilage Repairing, 2016.

Αναζήτηση στο Blog

Πρόσφατα Νέα

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Νewsletter