Main Menu

Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Η Διοίκηση της «ΒLOCKS REHAB ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.», αναγνωρίζοντας ότι η σωστή ιατρική διάγνωση, περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας μόνο σε εφαρμογή τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις φροντίδας με τους ασθενείς δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τόσο των ασθενών, όσο και του συνόλου των αποδεκτών των υπηρεσιών των ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών της «BLOCKS REHAB ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.».

Η Διοίκηση της «ΒLOCKS REHAB ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.», δεσμεύεται στην συνεχή προσπάθεια και παρέχοντας τους απαιτούμενους πόρους, με πρωταρχικός σκοπό να παράγει και να διαθέτει ασφαλή και υψηλής ποιότητας προϊόντα τροφίμου / εδεσμάτων τα οποία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των «καταναλωτών» της και τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, με τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα η ασφάλεια και η ποιότητά τους, κατά την παροχή Επισιτιστικών Υπηρεσιών εντός της «ΒLOCKS REHAB ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.». Με τον όρο «καταναλωτές» τροφίμου στο ΚΑΑ, ορίζονται οι κάτωθι ομάδες:

Εσωτερικοί Ασθενείς (εστίαση) 

Εφημερεύοντες Ιατροί και λοιπό προβλεπόμενο Προσωπικό (σίτιση στο εστιατόριο του ΚΑΑ (όταν υφίσταται)

Για την διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων/ εδεσμάτων το ΚΑΑ εγκατέστησε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22000:2018 με το οποίο αναλύει και αξιολογεί τους κινδύνους των τροφίμων (φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών), εγκαθιστά προληπτικά μέτρα ελέγχου και αναγνωρίζει τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (CCPs) και τα Προαπαιτούμενα Προγράμματα (OPRPs) με τα οποία μπορούν να ελεγχθούν οι πιθανοί αυτοί κίνδυνοι, λαμβάνοντας υπόψη τους ευαίσθητους καταναλωτές (καταναλωτές ειδικής διατροφής), την νομοθεσία, τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών καθώς και τα νέα επιστημονικά δεδομένα, για τους κινδύνους από τα τρόφιμα.

Συγχρόνως, θέτει αντικειμενικούς σκοπούς ασφάλειας τροφίμων, τους οποίους ανασκοπεί σε τακτική βάση.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22000:2018 έρχεται σε συνέχεια του ανάλογου και έως πρόσφατα εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, αρχικά σύμφωνα με το Πρότυπο Codex Alimentarius και κατόπιν με το Πρότυπο ISO 22000:2005. 

Για τη στήριξη και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Συστήματος η Διοίκηση της «ΒLOCKS REHAB ΦΙΛΟΚΤΤΗΣ Α.Ε.», δεσμεύεται ότι οι στόχοι ποιότητας και ασφάλειας τροφίμου και η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας και τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΚΑΑ, καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο ενθαρρύνεται να:

  • συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

  • συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του

  • διατηρεί αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, 

παρέχοντάς του όλα τα μέσα για τη συνεχή ανάπτυξή του.

Η συνολική ευθύνη για την λειτουργία και την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, αλλά και την συνεχή βελτίωσή του ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στην παρούσα Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων, ανατίθενται στην Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων, στην οποία παρέχονται και οι αντίστοιχες με την ευθύνη αυτή αρμοδιότητες.

Η Διοίκηση της «ΒLOCKS REHAB ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.», δεσμεύεται να στηρίξει την Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων με όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους, ώστε το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων να λειτουργεί αποδοτικά και να καλύπτει τους σκοπούς της δημιουργίας του.

Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του δίνεται και των μέσων που τίθενται στην διάθεσή του, ώστε να διατηρεί την ικανότητά του στην διαχείριση τροφίμων και να τηρεί τις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και να συμβάλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του.

Η Διοίκηση της «BLOCKS REHAB ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.», δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι η Πολιτική για την Ασφάλεια των Τροφίμων είναι κατανοητή, γνωστοποιείται και εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και στα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται ως προς την συνεχή καταλληλόλητά της.

Blog

Πρόσφατα Νέα

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Νewsletter