Πιστοποιήσεις
Πιστοποίηση TUV του ομίλου ΙΑΣΩ

Οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ, µε διαρκή στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, πιστοποιήθηκαν στα τέλη του 2012 στο σύνολό τους, σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που ο Όµιλος ΙΑΣΩ ανέπτυξε και εφαρµόζει στις Κλινικές (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και Φιλοκτήτη). Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης το 2012, όπως και στις επιθεωρήσεις επιτήρησης το 2013 και το 2014, επιβεβαιώνονταν κάθε φορά το υψηλό επίπεδο παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας των Κλινικών του Οµίλου. Στα τέλη του 2013, η παροχή υπηρεσιών εστίασης και στις λοιπές Κλινικές του Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και Φιλοκτήτη), πιστοποιήθηκε κατά HACCP.

Πιστοποίηση Ιατρικού Τουρισµού κατά TEMOS

Πιστοποίηση TEMOS του ομίλου ΙΑΣΩ για τον Ιατρικό Τουρισμό

Στις αρχές του 2013, όλες οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ πιστοποιήθηκαν από το διεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International µε έδρα τη Γερµανία, για το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδοµές τους µετά από επιθεώρηση, την οποία διενήργησε οµάδα διεθνών επιθεωρητών του Οργανισµού.

Ο διεθνής οργανισµός TEMOS International, ο οποίος εκπροσωπείται και στη χώρα µας, εστιάζει σε θέµατα διαχείρισης ασθενών από άλλες χώρες και πιστοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης και ασφάλειας των ασθενών µε βάση την τήρηση βέλτιστων πρακτικών και την κάλυψη των απαιτήσεων διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών, ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ταµείων και λοιπών εµπλεκοµένων φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά υπηρεσιών ιατρικού τουρισµού και διασυνοριακής φροντίδας.

Στις αρχές του 2014, όλες οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ επαναπιστοποιήθηκαν κατά την ετήσια επιτήρηση από το διεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας των Κλινικών του Ομίλου.

Οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ συστήνονται ως «Best Hospitals Worldwide 2015» από το Diplomatic Council (DC)

ΙΑΣΩ - Best Hospitals

Στα τέλη του 2013, οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ, αναγορεύτηκαν και συστήνονται από το Diplomatic Council ως “Best Hospitals Worldwide 2014”. Η διάκριση αυτή ανανεώθηκε στα τέλη του 2014, οπότε και οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ, συστήνονται από το Diplomatic Council, ως “Best Hospitals Worldwide” και για το 2015. To Diplomatic Council, που έχει έδρα τη Χάγη, είναι ένας διεθνής Οργανισµός Σκέψης (think tank), µε µέλη διεθνείς προσωπικότητες της διπλωµατίας, της πολιτικής, της βιοµηχανίας, της τέχνης και του αθλητισµού. Η αναγνώριση αυτή έρχεται σε συνέχεια των Πιστοποιήσεων των Κλινικών του Οµίλου κατά TEMOS International για τον Ιατρικό Τουρισµό και TUV Hellas (TUV Nord) κατά ISO 9001:2008, για το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδοµές τους.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, πάντα ένα βήµα µπροστά µέσω των πιστοποιήσεων ποιότητας στο σύνολο των Κλινικών του (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και Φιλοκτήτη) κατά ISO 9001:2008 και της εν γένει στόχευσής του στη διασφάλιση ποιότητας, τώρα πλέον και µε την ειδική διεθνή πιστοποίηση κατά TEMOS International και την αναγνώριση από διεθνείς Οργανισµούς όπως το Diplomatic Council, επίσης στο σύνολο των Κλινικών του, σηµατοδοτεί την κατεύθυνση επέκτασης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά του Ιατρικού Τουρισµού.

Κέντρο Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Νewsletter


Με την περιήγησή σας στο filoktitis.com.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.