1. Τι θα χρειαστεί να έχω μαζί μου και να δηλώσω κατά την εισαγωγή;
  2. Τι θα πρέπει να φέρω μαζί μου για τη διαμονή μου στο Κέντρο;
  3. Χρειάζεται να έχω συνοδό κατά τη διάρκεια της νύχτας;
  4. Ποιες είναι οι ώρες του Επισκεπτηρίου;