Οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ, με διαρκή στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας που ο Όμιλος ΙΑΣΩ ανέπτυξε και εφαρμόζει στις Κλινικές του Ομίλου (ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και «Φιλοκτήτης»).

Ειδικά το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πιστοποιήθηκε και κατά HACCP που αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων. Τα Πιστοποιητικά απονεμήθηκαν κατόπιν επιθεώρησης από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της Γερμανίας). Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης, επιθεωρήθηκε το σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε Κλινικής του Ομίλου, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ συνεχίζοντας, με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση την προσπάθειά του για παροχή συνεχώς καλύτερων υπηρεσιών υγείας, βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά. Αποτελεί έναν Όμιλο με πρότυπες Κλινικές παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εξοπλισμένες με τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και με την συνδρομή κορυφαίων ιατρών συνεργατών, επιστημονικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.

Με την περιήγησή σας στο filoktitis.com.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.