Main Menu

Δελτία Τύπου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41784/04/Β/98/172(05)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006806801000

«Με την από 13/05/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  που θα συνέλθει την 13η Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, οδός Πευκών και Πεισιστράτου (περιοχή Καρελλά), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

  1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των επεξηγηματικών σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων και  των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για την εταιρική χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012.
  3. Εκλογή Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013  την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ.5 της χρήσεως από 01/01/2013 έως 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4. Έγκριση συμβάσεων με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920.
  5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρία σκοπούς.
  6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920 σε πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. την 27η Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. και σε περίπτωση μη συντελεσθείσης και πάλι απαρτίας, καλούνται οι μέτοχοι την 11η Ιουλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 σε δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. στον αυτό ως άνω τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων. Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους».

 

Κορωπί, 13-05-2013

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Blog

Πρόσφατα Νέα

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Νewsletter