Main Menu

Δελτία Τύπου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41784/04/Β/98/172(05)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006806801000

«Με την από 12-5-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα συνέλθει την 12η Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, οδός Πεύκων και Πεισιστράτου (περιοχή Καρελλά), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

  1. Έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2012-31.12.2012, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».
  2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των επεξηγηματικών σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για την εταιρική χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013.
  4. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013.
  5. Εκλογή Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/20, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας.
  9. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920 σε πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. και σε περίπτωση μη συντελεσθείσης και πάλι απαρτίας, καλούνται οι μέτοχοι την 10η Ιουλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 σε δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ. στον αυτό ως άνω τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους».

 

Κορωπί, 12-05-2014

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Blog

Πρόσφατα Νέα

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Νewsletter