Main Menu

Ανακοινώσεις 2018

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41784/04/Β/98/172(05)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006806801000

 

Με την από 04.06.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα συνέλθει την 25η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, οδός Πεύκων και Πεισιστράτου (περιοχή Καρελλά), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017.
  3. Εκλογή Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν.4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920 σε επαναληπτική Γ.Σ. την 9η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. στον αυτό ως άνω τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων, χωρίς να δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.

Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

 

Κορωπί, 04.06.2018

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Γεώργιος Σταματίου

Πρόεδρος Δ.Σ.

Blog

Πρόσφατα Νέα

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Νewsletter