Δελτία Τύπου 2017

ΠΙΣΤΟΠΟΙΙΗΣΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ με το πρότυπο EN 15224:2012

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε., μέλος του Ομίλου ΙΑΣΩ, πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά καθώς πιστοποιήθηκε από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) σύμφωνα με το εξειδικευμένο πρότυπο EN 15224:2012, το οποίο εστιάζεται στην υγεία, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής. Ο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, είναι από τα πρώτα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στην Ελλάδα που λαμβάνει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου, είναι πολύ σημαντική καθώς εξειδικεύεται στην υγεία και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με επίκεντρο πάντα τον ασθενή και με γνώμονα την παροχή άριστης ποιότητας και ασφάλειας, ο Φιλοκτήτης πιστοποιεί τα υψηλά πρότυπα λειτουργίας του και δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για την αποκατάσταση και την αποθεραπεία. Σε αυτό το πλαίσιο, το άριστο ιατρικό, θεραπευτικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και μέθοδοι αποκατάστασης προάγουν την καινοτομία με την τήρηση των βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων.

Ο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, είναι το μοναδικό Κέντρο Αποκατάστασης στην Ελλάδα που διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις καθώς πέραν του ΕΝ 15224:2012, έχει επιπλέον πιστοποιηθεί με το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και με TEMOS για τον Διεθνή Ιατρικό Τουρισμό.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους υγείας στην Ελλάδα, έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας και τις κατάλληλες σε διεθνή standards υποδομές σε όλες τις κλινικές του (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ), παρέχοντας ένα εξαιρετικό επίπεδο περίθαλψης στους ασθενείς. Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας που ακολουθεί, βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες του, μέσω της υιοθέτησης των πιο προηγμένων ιατρικών πρακτικών παγκοσμίως, τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και μέσω των επενδύσεων σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ επιλέγει πάντα τους καλύτερους προμηθευτές και συνεργάτες, έτσι και στην περίπτωση των πιστοποιήσεων ανέτρεξε στον έγκριτο και αναγνωρισμένο διεθνώς Φορέα την TÜV HELLAS του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP.

TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Η TÜV HELLAS έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά του Οργανισμού με τα μεγαλύτερα έργα Υποδομής και Ανάπτυξης της Χώρας μας, συμβάλλοντας με τις υπηρεσίες της στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των κατασκευών, προσφέροντας υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία.

28ο Συμπόσιο Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος της ΕΕΧΟΤ

Συμμετοχή του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ με εκθεσιακό περίπτερο στο 28ο Συμπόσιο Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος της ΕΕΧΟΤ που πραγματοποιήθηκε από τις 10-12 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Στο συμπόσιο αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τις αρθροπλαστικές Ισχίου και Γόνατος τα οποία αποτελούν τις πλέον συχνές επεμβάσεις στην καθημερινή ορθοπαιδική πράξη. Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναφέρθηκαν στις συνεχείς βελτιώσεις στις τεχνικές, στα εμφυτεύματα καθώς την προ και μετεγχειρητική διαχείριση ασθενών με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

 

Στη νέα ψηφιακή εποχή μπαίνει δυναμικά ο Όμιλος ΙΑΣΩ, επιλέγοντας λύσεις COSMOTE e-health

Δίπλα στους ασθενείς με ταχύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια των πληροφοριών

Στη νέα ψηφιακή εποχή μπαίνει δυναμικά ο Όμιλος ΙΑΣΩ, επιλέγοντας τις λύσεις COSMOTE e-health, που θα συμβάλλουν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΙΑΣΩ προχωρά στον ψηφιακό του μετασχηματισμό με την ψηφιοποίηση των φακέλων περιστατικών των ασθενών του, τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού συστήματος αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων και την ηλεκτρονική έκδοση και διαχείριση παραστατικών.

Μέσω των λύσεων COSMOTE e-health ο Όμιλος ΙΑΣΩ αποκτά:

  • Σύστημα κατηγοριοποίησης φακέλων με τα περιστατικά των ασθενών
  • Σύστημα αρχειοθέτησης & διαχείρισης πληροφοριών
  • Αυτοματοποιημένη επεξεργασία ψηφιακών παραστατικών
  • Ασφαλή αποθήκευση και τήρηση των πληροφοριών σε πλατφόρμα αποθήκευσης δεδομένων με δυνατότητα υποδομής cloud (private, hybrid, public)

Με τις λύσεις COSMOTE, ο Όμιλος ΙΑΣΩ διασφαλίζει τη ταχύτερη εύρεση και ανάκτηση πληροφοριών μέσω ενός ενιαίου αρχείου ασθενή, όπου ενσωματώνονται δεδομένα από διαφορετικές πηγές, στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση πολλαπλοί εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Παράλληλα, ελαχιστοποιούνται οι δαπάνες και οι χρονοβόρες διαδικασίες, όπως παραλαβές, εγκρίσεις, εκτυπώσεις και αποστολές ξεχωριστών παραστατικών, αλλά και η αποθήκευσή τους σε φυσικούς χώρους. Τέλος, βελτιώνεται σημαντικά, σε χρόνο και κόστος, η εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργαζόμενων φορέων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Διάκριση στα Healthcare Business Awards

Το έργο ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης ιατρικών αρχείων ασθενών και ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον όμιλο ΙΑΣΩ, απέσπασε βραβείο Bronze στα Healthcare Business Awards 2017, στην κατηγορία «Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση/υποστήριξη μονάδων υγείας». Τα βραβεία διοργανώνονται κάθε χρόνο από τη Boussias Communications και το Health Daily, με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε όλο το φάσμα της Υγείας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός με COSMOTE Business IT Solutions

O Όμιλος OTE, μέσα από την έντονη δραστηριοποίηση του στον τομέα του IT Integration και έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες για την υλοποίηση σύνθετων ICT έργων, αποτελεί συνεργάτη επιλογής, καθώς με τις προηγμένες υπηρεσίες COSMOTE Business IT Solutions εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Ειδικά για τον ευαίσθητο χώρο της Υγείας, τα COSMOTE Business IT Solutions περιλαμβάνουν ψηφιακές λύσεις προστιθέμενης αξίας, με στόχο την εξασφάλιση της αποδοτικότερης λειτουργίας των νοσηλευτικών μονάδων, αλλά και τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους νοσηλευόμενους.

 

Προτεινόμενα tags: οτε, ομιλος οτε, όμιλος ιασω, ICT, ψηφιοποίηση

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γραφείο Τύπου
Εταιρική Επικοινωνία Ομίλου ΟΤΕ
Τηλ. 210-6117434, 210-6177566
Fax. 210-6115825
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σχετικά με τον Όμιλο ΙΑΣΩ

Όμιλος ΙΑΣΩ: Για ό,τι πιο πολύτιμο έχετε…!

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα, με τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες υγείας, τρεις στην Αθήνα και μία στη Λάρισα, το μεγαλύτερο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στην Αττική, τον Φιλοκτήτη και τη μεγαλύτερη τράπεζα βλαστοκυττάρων, MedStem Services, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή.

Παρέχει ένα εξαιρετικό επίπεδο περίθαλψης στους ασθενείς, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες του, μέσω της υιοθέτησης των πιο προηγμένων ιατρικών πρακτικών παγκοσμίως, της συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, αλλά και μέσω επενδύσεων σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ κάνοντας ένα βήμα σύμπλευσης με την ψηφιακή εποχή και τη βελτιστοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων, εστιάζει πλέον σε δραστηριότητες σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τον Όμιλο.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.groupiaso.gr

Για περισσότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες:
Νάνσυ Χριστοπούλου, Εμπορική Διεύθυνση Ομίλου ΙΑΣΩ – ΙΑΣΩ Παίδων, Τηλ.: 210 6383917, 210 6502853, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

11o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης (ΕΕΣΣ)

Ο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ συμμετείχε με εκθεσιακό περίπτερο στο ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης (ΕΕΣΣ) το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 2-5 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Το φόρουμ επικεντρώνεται στην προώθηση της βέλτιστης φροντίδας όλων των ασθενών με παθήσεις και παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο Συνέδριό βραβεύθηκε επιστημονική εργασία η οποία θα χρηματοδοτηθεί για να δημοσιευτεί στο PubMed indexed περιοδικό Scoliosis and Spinal Disorders, δίδοντας αναγνώριση στην ερευνητική προσπάθεια αλλά και στην ομαδική εργασία.

 

11o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης (ΕΕΣΣ)

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ: χορηγός μετάδοσης του αγώνα μπάσκετ μεταξύ της Γ.Ο.Μ. της Αγίας Παρασκευής & της Γ.Ο.Μ του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου Saint Thomas

Στο πλαίσιο της εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ και του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, το Κέντρο μας συμμετέχει ως χορηγός μετάδοσης στο αυριανό αγώνα μπάσκετ.

Το πρόγραμμα «Make Place For One More Woman» που έχει εκπονήσει ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών έχει ως στόχο την προαγωγή του Γυναικείου Αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα, και για το λόγο αυτό διοργανώνει και συμμετέχει σε αθλητικά δρώμενα, που συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Ένα εξ' αυτών είναι ο Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ, που θα διεξαχθεί μεταξύ μίας εκ των κορυφαίων γυναικείων ομάδων μπάσκετ της χώρας, της Γυναικείας Ομάδας Μπάσκετ της Αγίας Παρασκευής, που αγωνίζεται στο Ελληνικό Εθνικό Πρωτάθλημα, με την Γυναικεία Ομάδα του Φημισμένου Αμερικάνικου Πανεπιστημίου Saint Thomas της Minesota, της οποίας οι παίκτριες θα έρθουν αποκλειστικά από την Αμερική γι' αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά μέσω δι-κάμερου συνεργείου, και μέσω της web πλατφόρμας sporthero θα προβληθεί live broadcast τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Αμερική.

Περισσότερα Άρθρα...

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Νewsletter


Με την περιήγησή σας στο filoktitis.com.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.