Καλύψεις Ασφαλιστικών Φορέων

Η επικοινωνία σας με τον Blocks Rehab ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ για πληροφορίες που αφορούν νοσηλεία ως εσωτερικός ή εξωτερικός ασθενής, τον ασφαλιστικό φορέα ή ασφαλιστική εταιρεία, διαμονή, νοσηλεία και το εξιτήριο γίνεται με το Γραφείο Κίνησης στο τηλέφωνο +30 210 66 70 593, +30 210 66 70 550

Email: admissions@filorehab.gr

Α. Για Κλειστή Νοσηλεία

Το Κέντρο Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ

Image

Για τους δικαιούχους του οργανισμού που έχουν ανάγκη νοσηλείας σε Κέντρο Αποκατάστασης απαιτείται να έχει εκδοθεί  ηλεκτρονική γνωμάτευση έγκρισης πριν το εξιτήριο τους από το νοσοκομείο που νοσηλεύονται.

Η διαδικασία αποστολής αιτήματος για έγκριση αποκατάστασης στον ΕΟΠΥΥ, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ από τον θεράποντα ιατρό του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής στην οποία ο ασθενής νοσηλεύεται.

ΈΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες στο ΦΕΚ 4898 της από 1/11/2018 (άρθρο 43 & 44) και στην ιστοσελίδα www.gov.gr

 

Β. Για Εξωτερικούς Ασθενείς

Το Κέντρο Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ

ImageΓια τους δικαιούχους του οργανισμού που χρήζουν ανοιχτής νοσηλείας σε Κέντρο Αποκατάστασης απαιτείται να έχει εκδοθεί  ηλεκτρονική γνωμάτευση έγκρισης απο ιατρό ειδικότητας σχετικά με την πάθηση.

Η διαδικασία αιτήματος για έγκριση αποκατάστασης από τον ΕΟΠΥΥ, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ από ιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής ή ιδιώτη ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΦΕΚ 4898 της από 1/11/2018 (άρθρο 43 & 44) και στην ιστοσελίδα www.gov.gr

Πεύκων & Πεισιστράτου, 19441 Καρελλάς Κορωπί Αττικής

Image
Image

Πεύκων & Πεισιστράτου, 19441 Καρελλάς Κορωπί Αττικής