Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση του Φιλοκτήτη, αναγνωρίζοντας ότι η σωστή ιατρική διάγνωση, περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας μόνο σε εφαρμογή τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις φροντίδας με τους ασθενείς δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τόσο των ασθενών, όσο και του συνόλου των αποδεκτών των υπηρεσιών των ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών του Φιλοκτήτη.

Στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών από τον Φιλοκτήτη, μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008, μέσω του οποίου διασφαλίζεται:

  • η χρήση και βελτιστοποίηση της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής
  • η ετοιμότητα για υιοθέτηση νέων τεχνικών και μεθόδων για την παροχή ιατρικής και νοσηλευτική φροντίδας
  • η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
  • η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • το υψηλό επίπεδο υποδομής
  • το άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
  • το απόρρητο και η εχεμύθεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

Για τη στήριξη της λειτουργίας του Συστήματος η Διοίκηση του Φιλοκτήτη δεσμεύεται για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο ενθαρρύνεται να:

  • συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία των Τμημάτων (ιατρικών, νοσηλευτικών, υποστηρικτικών)
  • συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
  • συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, παρέχοντάς του όλα τα μέσα για τη συνεχή ανάπτυξή του

Το προσωπικό της Φιλοκτήτη οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, βάσει των διαθέσιμων πόρων και υποδομής που του παρέχει η Διοίκηση του Φιλοκτήτη.

 

Δρ. Γεώργιος Σταματίου

Πρόεδρος Ομίλου ΙΑΣΩ

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Νewsletter


Με την περιήγησή σας στο filoktitis.com.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.